Despre


Română

Dopomoha.md este o platformă de ajutor reciproc, de la persoană la persoană, creată și facilitată de voluntarii și voluntarele „Moldova pentru Pace”. Cei care pot oferi produse, cazare, transport sau servicii sunt conectați de către echipa „Moldova pentru Pace” cu persoanele refugiate care au nevoie de ajutor, în special familiile mici.

Dopomoha.md este coordonată cu Guvernul Republicii Moldova și este complementară platformei guvernamentale dopomoga.gov.md — care oferă informații utile și oficiale pentru refugiații și refugiatele ce se află în sau tranzitează Republica Moldova.

„Moldova pentru Pace” este un grup de lucru pe lângă Guvernul Republicii Moldova. Până în prezent, cu ajutorul voluntarilor și voluntarelor au fost asistate mii de persoane refugiate din Ucraina. Astfel, acestea au fost cazate în familii, aprovizionate gratuit cu bunuri și produse alimentare, au beneficiat de transport gratuit spre Chișinău sau alte destinații naționale și internaționale și de servicii medicale sau juridice.

„Moldova pentru Pace” încurajează persoanele din Moldova să ajute cu ce pot. Refugiații și refugiatele au nevoie de toată susținerea pe care o putem oferi.

Русский

Dopomoha.md — это платформа взаимопомощи от пользователя к пользователю, созданная и поддерживаемая волонтерами «Молдова за Мир». Тех, кто может предоставить продукты, жилье, транспорт или другие услуги, команда «Молдова за Мир связывает с нуждающимися в помощи небольшими семьями беженцев.

Dopomoha.md координируется с Правительством Республики Молдова и дополняет правительственную платформу dopomoga.gov.md, которая предоставляет официальную полезную информацию для беженцев, находящихся или проезжающих транзитом через Республику Молдова.

«Молдова за Мир» — рабочая группа при Правительстве Республики Молдова. На сегодняшний день волонтеры помогли тысячам беженцев из Украины. А именно, беженцы были размещены в семьях, обеспечены бесплатными товарами и продуктами питания, им был предоставлен бесплатный проезд в Кишинев или другие пункты назначения по стране и за границу, а также медицинские или юридические услуги.

«Молдова за Мир» призывает жителей нашей страны помогать тем, кто в этом нуждается. Беженцам нужна безусловная поддержка, которую мы можем им оказать.

English

Dopomoha.md is a platform for peer-to-peer help created and facilitated by the volunteers of "Moldova for Peace". Those who can provide goods, accommodation, transport or services are connected by the "Moldova for Peace" team with refugees who need help, especially small families.

Dopomoha.md is coordinated with the Government of the Republic of Moldova and is complementary to the governmental platform dopomoga.gov.md, which provides useful and official information for refugees who are in or are in transit through the Republic of Moldova.

"Moldova for Peace" is a working group under the Government of the Republic of Moldova. To date, thousands of Ukrainian refugees have been assisted by volunteers. Thus, they were accommodated in families, provided free of charge with goods and food, and benefited from free transport to Chisinau or other national and international destinations and medical or legal services.

"Moldova for Peace" encourages Moldovans to help with what they can. Refugees need all the support we can provide.